Opatření v souvislosti s COVID-19 (dle doporučení MZČR)

3R (roušky, ruce, rozestupy)

Na každé vyšetření se prosím telefonicky objednejte. I v případě akutních problémů zavolejte nejlépe hned ráno a podle možností vás objednáme ještě ten samý den.

Zvažte návštěvu ordinace, recepty lze zasílat v případě dlouhodobé péče i elektronicky.

V případě celkových příznaků jako je horečka, bolesti svalů a kloubů, kašel, dušnost, ztráta čichu a chuti kontaktujte nejprve svého praktického lékaře nebo KHS a zůstaňte doma.

Na vyšetření choďte sami, v případě nezletilého pouze v doprovodu jednoho z rodičů.

V čekárně se zdržujte po nezbytně nutnou dobu – snažte se dodržet objednací čas, nechoďte zbytečně brzy ani pozdě. Ihned po vyšetření opusťte čekárnu co nejdříve, ať nedochází ke zbytečné kumulaci pacientů. V prostorách čekárny dodržujte doporučené rozestupy.

Do prostor čekárny i ordinace vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem rouškou, šátkem, respirátorem… Pokud máte respirátor s výdechovým filtrem, je potřeba mít přes něj ještě roušku. Bez roušky chráníte totiž pouze sebe a nikoliv okolí.

koronavirus.mzcr.cz

www.khsstc.cz

Scroll to top