BERA

Specializované vyšteření BERA provádíme pouze v naší plzeňské ordinaci.

BERA (brainstem evoked response audiometry) je vyšetření elektrických potenciálů mozkového kmene jako odpovědi na akustický podnět. Akustický podnět o různých intenzitách je vyšetřované osobě přiváděn pomocí sluchátek. Odpovědi jsou registrovány pomocí elektrod upevněných na hlavě. Vyšetření probíhá ve zvukově odizolované kabině. Provádíme ho především u pacientů s jednostranným postižením sluchu a k objektivizaci prahu sluchu. Rovněž lze provést v rámci vyšetření tzv. otoakustických emisí (screening sluchu u novorozenců).