Screeningové vyšetření sluchu u dětí ve věku 5 let

Od 1.1.2019 vstoupil v platnost Metodický pokyn MZČR, který stanovuje screeningové vyšetření sluchu u dětí ve věku 5 let, které u nás v ambulanci též provádíme.

Cílem dětského screeningu sluchu je zachytit možnou poruchu sluchu dítěte před zahájením povinné školní docházky. Nejprve se provede základní vyšetření a kontrola oušek. Vlastní audiometrické vyšetření sluchu je nebolestivá metoda. Provádíme ho ve zvukotěsné komoře. U vyšetření je vždy přítomen rodič. Před vyšetřením sestřička seznámí dítě s postupem vyšetření, vše mu ukáže, vysvětlí, případně ukáže na mamince či tatínkovi, co se bude dít, aby neměl dětský pacient z vyšetření strach. Do sluchátek umístěných na uších dítěte se pouští tóny na různých frekvencích. Dítě reaguje stisknutím tlačítka v jeho ruce, případně může mávat pouze rukou. Toto vyšetření trvá obvykle několik málo minut a děti ho ve většině případů bez problémů zvládají. Vždy je čeká nějaká malá odměna na kterou se těší.

Výsledek vyšetření vyhodnotí ORL lékař a předá rodičům zprávu s výsledkem tohoto vyšetření pro dětského lékaře. V případě zachycení poruchy sluchu zajistí ORL lékař následnou péči k odstranění poruchy sluchu dítěte. Toto vyšetření je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.