Vyšetření sluchu

Toto vyšetření zahrnuje vyšetření sluchu pomocí přístroje – tónového audiometru. Pacient je usazen ve zvukově odizolované kabině, kde není ovlivněn zvuky z okolního prostředí. Tato kabina má jednu stěnu prosklenou, aby byl zachován oční kontakt sestry a pacienta. V případě klaustrofobických potíží u pacienta může být provedeno vyšetření s pootevřenými dveřmi.

Vyšetřují se obě uši-vždy nejdříve lépe slyšící ucho. Pacientovi jsou na hlavu nasazena sluchátka, do ruky dostane tlačítko a do sluchátek jsou mu vysílány tóny definované výšky a intenzity. Jeho úkolem je vždy zmáčknutím tlačítka dát najevo, že vyšetřované ucho daný tón slyší. Po každém pacientovi jsou sluchátka i tlačítko dezinfikováno.

Pokud je to pro diagnostiku nezbytné, provádí se i vyšetření kostního vedení zvuku, kdy je za vyšetřované ucho na výběžek kosti spánkové přiložen kostní vibrátor. Pacient má druhé nevyšetřované ucho ohlušeno šumem ze sluchátek a detekuje slyšitelné tóny pouze na vyšetřovaném uchu. Toto vyšetření se též provádí na obou uších, nejdříve na hůře slyšícím uchu.

Rovněž vyšetřujeme tzv. tinnitus, tedy hučení či pískání v uších.

Dalším typem vyšetření sluchu je tzv. slovní audiometrie. K tomuto vyšetření se přistupuje, když chceme vyšetřit porozumění řeči. Pacienti často udávají, „že slyší, ale nerozumí“, např. když jsou ve společnosti, kde je okolní hluk-restaurace apod. Pacient při tomto vyšetření opakuje slova o různé intenzitě-celkem 30 slov v sadě po 10 slovech, která mu jsou vysílána do sluchátek v audiologické kabině.
Sestra všechny tyto výsledky vyšetření zaznamenává do grafu. Tento audiogram-záznam z vyšetření-je přenášen do počítače a je k dispozici k vytištění, aby měl pacient k dispozici zprávu o vyšetření pro svého praktického lékaře či odborného specialistu, který mu toto vyšetření doporučil.

Pokud je pacientovi diagnostikována porucha sluchu, která vyžaduje přidělení sluchadel je mu vydáno doporučení na foniatrické pracoviště.

Součástí vyšetření sluchu je i tzv. tympanometrické vyšetření. To je vyšetřovací metoda, která nám dává informaci o přenosu energie ve středním uchu a je primárně nápomocná při diagnostice zánětů středouší. Toto vyšetření se provádí tympanometrem, což je přístroj, který vezme sestra či lékař do ruky a vloží jeho gumovou koncovku na okraj zvukovodu vyšetřovaného ucha. Pacient vnímá pouze zvukové impulsy různých frekvencí. Toto vyšetření není bolestivé ani nijak nepříjemné. Pouze např. při zánětech kůže zvukovodu může pacient pociťovat minimální tlak či bolestivost.