MUDr. Jan Kastner

Narodil se v roce 1974 v Chrudimi. Dětství a dospívání strávil v Plzni, od roku 1992 pak studoval a pracoval v Praze.

Odborné vzdělání a kariéra :

1992 – 1998 studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1992-1998), obor: všeobecné lékařství, promoce – červen 1999
2002 Atestace 1.stupně v oboru Otorinolaryngologie
2007 Atestace v oboru Otorinolaryngologie (Evropská specializační zkouška)
od 2005 postgraduální studium oboru Biomedicína, obor Experimentální chirurgie
1999 – 2008 částečný úvazek v Ušní, nosní, krční ambulanci MUDr. Evy Kastnerové
1999 – 2002 sekundární lékař, Klinika Otorinolaryngologie a Chirurgie Hlavy a Krku 1.LF UK, FN v Motole, Praha
2003 – 2004 hostující lékař a asistent na ORL klinice, Guttenbergova Univerzita, Mohuč, SRN – dlouhodobý studijní pobyt (školitelé: prof. Mann, dr.Brieger)
2005 – dosud lékař – specialista a odborný asistent 1.LF UK (od 2007) na Klinice Otorinolaryngologie a Chirurgie Hlavy a Krku 1.LF UK, FN v Motole, Praha
2009 – dosud Ušní, nosní, krční ambulance Kastner s.r.o., odborný zástupce pro ambulanci v Berouně

Studijní pobyty a absolvované kurzy:

2001 Chirurgie baze lební – ESBS (Paříž, Francie)
2002 Základní a rozšířený kurz septorinoplastiky (Pécs, Maďarsko)
2004 Mezinárodní laserový kurz (Berlín, Německo)
2005 3-týdenní stáž, Onkologie v ORL; Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, USA) – školitelé: Prof.J.Shah, Dr.B.Singh
2005, 2009, 2011 kurz Milano Masterclass Endonazální endoskopická chirurgie, Septorinoplastiky a plastická chirurgie hlavy a obličeje – kurz Evropské rinologické společnosti (Milán, Itálie)
2004 – 2005 3-stupňový kurz DEGUM – Ultrazvuk v otorinolaryngologii (Mohuč, Německo)
2005 Kurz alergologie IPVZ (Praha)
2005 – 2006 Kurz diagnostiky a léčby onemocnění ve spánku, chirurgie obstrukčního apnoického spánkového syndromu (Mannheim, Německo)
2006 FESS kurz – základní a rozšířené techniky (Štýrský Hradec, Rakousko)
2008 Estetická a rekonstrukční chirurgie nosu a tváře (Nijmegen, Holansko) – stipendium Evropské rinologické společnosti
2008 4 – týdenní stáž, Endoskopické endonazální techniky a rinoseptoplastika (Curych, Švýcarsko) – školitel: Prof. Simmen
2009 Ultrazvukový kurz – Doppler/Duplex ultrazvuk (Erlangen, Německo)
2009 CT – navigovaná endonazální chirurgie (Lipsko, Německo)

Publikace v odborných časopisech:

 • Otorinolaryngologie a Foniatrie; 2002, 2009, 2011
 • Otolaryngology – Head and Neck Surgery; 2004
 • Cancer genetics and cytogenetics; 2006
 • Praktický lékař; 2008
 • Endoskopie; 2009
 • Rhinology; 2009

Přednášková činnost (přednáška, poster nebo pozvaný řečník):

 • Sjezd Mladých ORL lékařů; 2000-2008
 • Celostátní otorinolaryngologický sjezd; 2008-2012
 • Celostátní foniatrický sjezd; 2006, 2007
 • Sjezd Středoněmecké ORL společnosti; 2001, 2002, 2007
 • Sjezd Americké Akademie ORL a chirurgie hlavy a krku; 2004
 • Sjezd Německé Společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku; 2005-2012
 • SAOF – schůze Sdružení ambulantních otorinolatyngologů a foniatrů; 2009 (pozvaný řečník)
 • Česko-Německé ORL setkání; 2001-2012
 • FESS Kurs, Praha – Motol; 2011, 2012 (pozvaný řečník)
 • Rinologický kurz, Brno; 2011 (pozvaný řečník)

Členství v odborných společnostech a organizacích :

 • Česká lékařská komora
 • Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku JEP
 • Společnost pro využití laseru v medicíně JEP
 • Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu
 • Německá společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (www.hno.org)
 • Německá společnost pro využití ultrazvuku v medicíně (www.degum.de)
 • Evropská rinologická společnost (www.europeanrhinologicsociety.com)
 • Evropská akademie plastické chirurgie obličeje
 • Člen review-board časopisu Laryngoscope
 • Člen organizačního výboru celostátního ORL kongresu, Praha, 2009
 • Předseda organizačního výboru 8. česko-německého ORL setkání, Plzeň, 2009

Odborné zaměření:

 • Rinologie – chirurgie nosní přepážky, zevního nosu a endonazální endoskopická chirurgie, CT-navigovaná chirurgie, rinomanometrie, problematika alergické rýmy, poruchy čichu aj.
 • Ultrazvuková diagnostika v ORL
 • Spánková medicína – diagnostika a terapie ronchopatie obstrukčního syndromu spánkové apnoe
 • Onkologie hlavy a krku, nádorová biologie (student PhD)