Eva Lukešová

Eva Lukešová, nar. 1970 v Plzni

Vzdělání:

1985 – 1989 Střední zdravotnická škola Plzeň – obor dětská sestra, zakončené maturitní zkouškou

Odborné školení: 2008 školení v audiologii na ORL klinice FN Plzeň

Praxe:

1989 – 1991 zdravotní sestra v jeslích, Plzeň

1991 – 1995 Oční klinika Plzeň, zdravotní sestra

1995 – 2001 Privátní rehabilitační zařízení Plzeň, zdravotní sestra

2001 – 2007 Zubní dětská ambulance Plzeň, zdravotní sestra

2007 – dosud ORL ambulance v Plzni a Berouně, zdravotní sestra

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vyd. MZ ČR 8. 11. 2011.