Bc. Lucie Kastnerová

Bc. Lucie Kastnerová, nar. 1977 v Praze

Vzdělání:

1991 – 1995 Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4, obor zdravotní sestra, zakončené maturitní zkouškou

2000 – 2001 Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, pomaturitní specializační studium (anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče)

2008 – 2011 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, bakalářské studium obor všeobecná sestra – ošetřovatelství, zakončené státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce.

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu vyd. MZ ČR 2.11.2005

Praxe:

1995 – 2000 IKEM Klinika anesteziologie a resuscitace, zdravotní sestra na pooperačním oddělení kardiochirurgie a transplantační chirurgie

2000 – 2006 IKEM Klinika anesteziologie a resuscitace, zdravotní sestra na operačním sále v úseku anesteziologie

2004 – dosud ORL ambulance v Plzni a Berouně