Petra Šolcová

Petra Šolcová, nar. 1977 v Praze

Vzdělání:

1991 – 1995 Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4, obor zdravotní sestra, zakončené maturitní zkouškou

Odborné školení: 2011 školení v audiologii na ORL klinice FN Plzeň

Praxe:

1995 – 1997 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – II. Oční klinika, zdravotní sestra instrumentářka v úseku operačního sálu

1997 – 2000 Česká národní zdravotní pojišťovna, revizní asistentka v rámci revizního oddělení zdravotního úseku

2000 – 2009 Česká národní zdravotní pojišťovna, odborná referentka ekonomicko-provozního oddělení zdravotního úseku

2009 – 2011 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, odborná referentka ekonomicko-provozního oddělení zdravotního úseku

2011 – dosud ORL ambulance v Berouně a v Plzni