změna organizace práce v berounské ordinaci: objednávání, telefony a d.

Vážení a milí pacienti.

V zájmu zkvalitnění zdravotní péče přecházíme na systém, který je běžný ve všech jiných specializovaných ambulancích a stává se standardem ambulantní ORL péče i v ČR.

Upozorňujeme, že bez objednání či doporučení ošetřujeme pouze pacienty s neodkladným zdravotním problémem ORL oblasti (např. krvácení, riziko dušení, terapií neovlivnitelná bolest ucha, kontroly po operacích nebo ošetření na pohotovosti, podezření na ORL komplikaci zánětů atd.), u všech ostatních preferujeme, aby byli primárně vyšetřeni u praktického lékaře nebo pediatra a měli doporučení k odbornému ORL vyšetření (byť přímo žádanku nevyžadujeme) nebo aby se telefonicky či emailem objednali.

K vyšetření, určení diagnózy a stanovení nejlepší možné terapie je nezbytné mít na pacienta adekvátní dobu vyšetření. To, jak jsme se doposud snažili vyjít vstříc všem, se bohužel neslučuje s postřehy některých našich pacientů na sociálních sítích (viz např. čekací doba objednaných pacientů a vyřizování telefonů nebo čekací doba a „odbavení“ akutních pacientů či mentální stav ošetřujícího lékaře nebo také v naší plzeňské ordinaci přístup k akutním pacientům v odpoledních hodinách). Proto jsme se rozhodli přejít na následující model zdravotní péče v našem zdravotnickém zařízení :

  • Máme vyhrazen určitý minimální čas pro ošetření akutních pacientů (většinou 1h/den), kdy můžete přijít bez objednání, bez doporučení.
    •  v Berouně po, st-pá 8-9 hod, út po dohodě; viz ordin. doba
  • Mimo tuto dobu ošetřujeme pouze objednané pacienty. Pacienty „navíc“ se snažíme dozařadit mezi již dříve objednané. Pokud to naše kapacitní možnosti nedovolí, doporučujeme se obrátit na jiná ambulantní ORL zařízení (Berounsko, Hořovicko, Praha, Kladno a d.) nebo klinická pracoviště v dojezdové vzdálenosti 30km (Praha-Motol, ÚVN, Homolka, Kladno a d.)
  • Objednat na vyšetření se můžete telefonicky nebo emailem.
  • Telefony přednostně vyřizujeme pouze v určitou denní hodinu. Pokud to situace dovolí, zvedáme telefony i mimo tyto hodiny, ale snažte se nám dovolat hlavně v době:
    • 8-9 hod (pondělí, středa až pátek) a  úterky 10-11 hod
  • Vyžaduje-li to stav a urgentnost potíží (např. krvácení, ztížené dýchání, doporučení pediatra/prakt.lékaře k urgentnímu ošetření a pod.), vyšetříme pacienta i v době určené pro vyšetření objednaných pacientů.

Pro vás to nejspíše znamená, že budete muset více využívat systém primární péče (vyšetření u praktického lékaře nebo pediatra). Viz též jejich doporučené postupy doporucene-postupy-praktičtí lékaři, vybrané-doporucene-postupy-pediatři nebo bolest ucha u dítěte (kompetence v léčbě akutního středoušního zánětu; co léčí pediatr a co léčí otorinolaryngolog?)

Pro nás to pak znamená více času na vaše vyšetření, tedy zkvalitnění péče, a možná i méně komentářů, že jsme dementi a pod., i méně útočných poznámek vůči sestřičkám v telefonech nebo čekárně.

Věřte nám, že si vážíme všech slušných pacientů. A snažíme se v naší ambulantní praxi zohlednit postřehy i těch nespokojených pacientů. Věříme, že to ve výsledku přinese to stejné, co jsme se snažili dosud dělat. Tedy na základě nejlepší dostupné diagnostiky stanovit co možná nejoptimálnější léčbu poučeného pacienta.

Tento režim ambulantní specializované péče zohledňuje jak fakt, že ORL je ambulantní obor (ponecháváme určitý čas každý den pro vyšetření akutních pacientů), tak i běžnou praxi v zemích Evropské Unie (viz např. Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)). A protože mají svým způsobem pravdu i naši nespokojení pacienti, i proto, že většina odborných ORL ambulancí v okolí již přešla na podobný model, chceme předejít situacím, kdy objednaný pacient musí jednu až dvě hodiny čekat na vyšetření, protože jsou před ním pacienti, kterým např. lékař primární péče sdělil, že je dnes nevyšetří a že si mají raději skočit na ORL (a že žádanku nepotřebují… info VZP-platnost-poukazu-na-vysetreni-a-osetreni), protože kašlou, jsou zahleněni apod.  Přičemž ambulantní pneumologové (tedy ti, co řeší kašel, zahlenění a pod.) nebo ambulantní alergo-imunologové (tedy ti, co by měli řešit  rýmu a kašel – viz guidelines ARIA či EPOS) mají termíny v řádu měsíců, ba i delší. Doporučené postupy ostatně preferují primárně vyšetření plicní či imuno-alergologické před ORL – kasel-a-jeho-lecba-v-ordinaci-praktickeho-lekare-10234/ nebo i doporučení odborné pneumologické společnosti vylecene-z-koronaviru-by-mel-sledovat-plicni-lekar. U dětského kašle viz též kašel u dětí a možnosti jeho léčby nebo kapitoly-z-detske-pneumologie-2021-IPVZ

 

Jako předseda Sdružení ambulantních otorinolaryngologů a foniatrů SAOF i jako předseda revizní komise naší odborné společnosti ČSORLCHH ČLS JEP budu rád za vaše postřehy a poznámky, které, pokud to bude nezbytné, předložím na některém z příštích jednání výboru naší odborné společnosti.

MUDr. Jan Kastner. Ph.D.

 

Scroll to top