nově: CENTRUM SPÁNKOVÉ MEDICÍNY v berounské ordinaci ORL Kastner

Zahajujeme provoz Centra spánkové medicíny, které se zaměřuje nejenom na kompletní diagnostiku, zejména komplexní ORL vyšetření (včetně endoskopie horních cest dýchacích a sonografie krku) a spánkovou monitoraci, ale i terapii, včetně zavádění přetlakové ventilace ve spánku, tzv. CPAP masku.

Spánkové medicíně se věnujeme v pondělí odpoledne a ve středu dopoledne (běžná ORL péče je zachována ve středu odpoledne). Na vyšetření se vždy objednejte.

MUDr. Jan Kastner, Ph.D. – vedoucí lékař

AKTUALIZOVANÉ INFO: bezplatné testování antigenními testy na COVID-19 – potvrzení do práce i jako přístup k dalším službám

Stále provádíme testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (COVID-19), blíže viz antigenni testovani

Antigenní testování nabízíme přímo v naší ORL ordinaci v Plzni a Berouně. Na testování se vždy dopředu telefonicky objednejte . S termínem vyšetření jsme schopni vyjít vstříc na ten samý nebo následující den :

ordinace Plzeň  377 237 235, 736 722 050

ordinace Beroun  311 624 525, 608 070 466

Na prvním místě je pro nás pacient, naše ambulance byly otevřeny po celou dobu pandemie, v rámci daných organizačních opatření jsme ordinovali a byli k dispozici naši pacientům i osobně. Nabízíme tedy zejména kvalitní vyšetření a léčbu v oboru ORL a hraničních oblastech, kterým se také věnujeme (spánková medicína, sonografie krku a dutin, vyšetření závratí, povinné vyšetření sluchu dětí v 5ti letech a d.).

Vyšetření antigenními testy je pro nás sice jen doplňkovou službou, ale provádíme jej kvalitně, věnujeme se mu již od prosince 2020 v rámci plošného testování populace dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. V současné době je možné jej využít v rámci testování zaměstnanců, ale i v rámci přístupu k otevírajícím se provozům většiny služeb. Podporujeme další smysluplný rozvoj otevírání služeb, včetně gastro-provozů a restaurací, na kterém se spolupodílí i ing. Luboš Kastner, člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP), garant projektu Moje restaurace.

Nabízíme vystavení potvrzení o absolvování antigenního testu na COVID-19 i v německém i anglickém jazyce (MUDr. Kastner je i členem Německé společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku). Za vystavení potvrzení v němčině či angličtině nehradíte žádný poplatek, pokud je prováděn v rámci plošného testování.

Od začátku testování používáme testy Panbio firmy Abbott, které patří dlouhodobě mezi jedny z nejkvalitnějších.

V NOSE a NOSOHLTANU SE VYZNÁME 🙂

Antigenní testy provádíme výtěrem tenkou štětičkou z nosohltanu, jsme schopni provést i výtěr přes krk nebo ze vchodu nosního. Z podstaty ORL oboru (nosohltan, nos i krk patří do otorinolaryngologie) jsme odborníky na techniku provedení výtěru a tím i minimalizujeme dyskomfort a riziko poranění.

 

V současné době (od 24.5.2021 a další od 1.6.2021) platí nové podmínky bezplatného antigenního testování populace ČR a testování zaměstnanců, včetně výjimek z testování, které naleznete na  oficiálních odkazech:

https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/bezplatne-dobrovolne-testovani-poc-antigennimi-testy-obyvatel-cr#2021-06-01

https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/opatreni-k-povinnemu-testovani-ve-firmach

Viz též informace o změně mimořádných opatření, včetně změny lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 s účinností od 24.5.2021

 

Antigenní testování není určeno pro pacienty s příznaky respirační infekce COVID-19, v tomto případě kontaktujte svého praktického lékaře, který Vás odešle k tzv. PCR-testu COVID-19 na jedno z odběrových míst

 

MUDr. Jan Kastner, Ph.D.  a  MUDr. Eva Kastnerová

Nejmodernější diagnostické metody, špičkové vybavení, optimální termíny vyšetření

Naše zdravotnické zařízení poskytuje komplexní ORL péči v celé šíři. 

Nabízíme vám vyšetření v moderních ordinacích se špičkovým vybavením. Navíc vám vyjdeme maximálně vstříc s objednáním (ranní i odpolední termíny). Pokud to vyžaduje váš aktuální zdravotní stav, většinou vás (optimálně po telefonickém objednání) vyšetříme ještě týž den.

Plzeňská ordinace se nachází v centru města v komplexu objektu Denisovo nábřeží (sousedíme s EUC poliklinikou), vchod C, zvýšené přízemí. V sousedství je možné využít bezplatné parkování.

Berounská ordinace je od roku 2010 v objektu Poligonis v centru tohoto krásného středočeského města.

Kromě komplexní ambulantní diagnostiky a léčby běžných ORL nemocí se věnujeme i hraničním oblastem jako je vyšetření závrativých stavů, spánková medicína a léčba chrápání/monitorace spánku, endoskopické vyšetření úzkopásmovým zdrojem světla a videokymograficky, ultrazvukové vyšetření, vyšetření nosní průchodnosti rinomanometricky,  a další.

Tato vyšetření provádíme dlouhodobě, byli jsme jedni z prvních, kteří je zaváděli do klinické praxe nejenom v Plzni, ale i v České republice. Vycházíme nejenom z dlouholetých zkušenosti, ale i aktuálních trendů a možností moderní ambulantní otorinolaryngologie, abychom dokázali optimálně vyšetřit a léčit vás, naše pacienty. Jsme i letory odborných kurzů pořádaných odbornou společností a IPVZ, např. v oblasti sonografie hlavy a krku a d.

Uvedená špičková vyšetření provádíme bezplatně, za vyšetření nic nehradíte. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Provádíme i některé hrazené výkony (nastřelování náušnic, ošetření laserem) a preventivní vyšetření pro pracovníky v riziku hluku a jiné. Po dohodě ošetřujeme i nepojištěné pacienty, kteří výkon hradí samostatně.

Věříme, že budete s vyšetřením a ošetřením v našich ordinacích v Plzni a Berouně spokojeni. Pokud ne, dejte nám to vědět. Budeme se společně s vámi snažit o to, aby se váš zdravotní problém vyřešil.

Úprava nošení ochranných prostředků dýchacích – opatření v souvislosti s COVID-19 dle doporučení MZČR

3R (roušky, ruce, rozestupy)

Na každé vyšetření se prosím telefonicky objednejte. I v případě akutních problémů zavolejte nejlépe hned ráno a podle možností vás objednáme ještě ten samý den.

Zvažte návštěvu ordinace, recepty lze zasílat v případě dlouhodobé péče i elektronicky.

V případě celkových příznaků jako je horečka, bolesti svalů a kloubů, kašel, dušnost, ztráta čichu a chuti kontaktujte nejprve svého praktického lékaře nebo KHS a zůstaňte doma.

Na vyšetření choďte sami, v případě nezletilého pouze v doprovodu jednoho z rodičů.

V čekárně se zdržujte po nezbytně nutnou dobu – snažte se dodržet objednací čas, nechoďte zbytečně brzy ani pozdě. Ihned po vyšetření opusťte čekárnu co nejdříve, ať nedochází ke zbytečné kumulaci pacientů. V prostorách čekárny dodržujte doporučené rozestupy.

Od 25. února 2021 platí v rámci Mimořádného opatření MZČR úprava nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Do prostor čekárny i ordinace vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem nebo dvěma zdravotnickámi rouškami. Pokud máte respirátor s výdechovým filtrem, je potřeba mít přes něj ještě roušku. Bez roušky chráníte totiž pouze sebe a nikoliv okolí.

I pokud jste covid prodělali, jste očkováni nebo se cítíte subjektivně absolutně zdrávi, tak existuje riziko opětovné infekce, existují nové mutace. A tím, že používáte v čekárně respirátor či zdvojenou ochranu rouškou, chráníte zejména ostatní pacienty v čekárně, tedy jste ohleduplní. Děkujeme vám.

 

koronavirus.mzcr.cz

www.khsstc.cz

Scroll to top