Úprava nošení ochranných prostředků dýchacích – opatření v souvislosti s COVID-19 dle doporučení MZČR

3R (roušky, ruce, rozestupy)

Na každé vyšetření se prosím telefonicky objednejte. I v případě akutních problémů zavolejte nejlépe hned ráno a podle možností vás objednáme ještě ten samý den.

Zvažte návštěvu ordinace, recepty lze zasílat v případě dlouhodobé péče i elektronicky.

V případě celkových příznaků jako je horečka, bolesti svalů a kloubů, kašel, dušnost, ztráta čichu a chuti kontaktujte nejprve svého praktického lékaře nebo KHS a zůstaňte doma.

Na vyšetření choďte sami, v případě nezletilého pouze v doprovodu jednoho z rodičů.

V čekárně se zdržujte po nezbytně nutnou dobu – snažte se dodržet objednací čas, nechoďte zbytečně brzy ani pozdě. Ihned po vyšetření opusťte čekárnu co nejdříve, ať nedochází ke zbytečné kumulaci pacientů. V prostorách čekárny dodržujte doporučené rozestupy.

Od 25. února 2021 platí v rámci Mimořádného opatření MZČR úprava nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Do prostor čekárny i ordinace vstupujte pouze se zakrytými ústy a nosem respirátorem nebo dvěma zdravotnickámi rouškami. Pokud máte respirátor s výdechovým filtrem, je potřeba mít přes něj ještě roušku. Bez roušky chráníte totiž pouze sebe a nikoliv okolí.

I pokud jste covid prodělali, jste očkováni nebo se cítíte subjektivně absolutně zdrávi, tak existuje riziko opětovné infekce, existují nové mutace. A tím, že používáte v čekárně respirátor či zdvojenou ochranu rouškou, chráníte zejména ostatní pacienty v čekárně, tedy jste ohleduplní. Děkujeme vám.

 

koronavirus.mzcr.cz

www.khsstc.cz

bezplatné potvrzení pro pendlery o antigenním testu na covid-19 v němčině

Nabízíme vystavení potvrzení o absolvování antigenního testu na COVID-19 i v německém jazyce. Antigenní testy provádíme v rámci plošného testování zdarma pro pendlery pojištěné v ČR (zdravotní pojištění kat. 4). Na test se můžete objednat telefonicky, blíže viz info na našich webových stránkách.

Za vystavení potvrzení v němčině nehradíte žádný poplatek, pokud je prováděn v rámci plošného testování.

MUDr. Jan Kastner, Ph.D. je kromě členství v České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku i členem Německé společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku DGHNO-KHC e.V., Bonn.

Nejmodernější diagnostické metody, špičkové vybavení, optimální termíny vyšetření

Naše zdravotnické zařízení poskytuje komplexní ORL péči v celé šíři. 

Nabízíme vám vyšetření v moderních ordinacích se špičkovým vybavením. Navíc vám vyjdeme maximálně vstříc s objednáním (ranní i odpolední termíny). Pokud to vyžaduje váš aktuální zdravotní stav, většinou vás (optimálně po telefonickém objednání) vyšetříme ještě týž den.

Plzeňská ordinace se nachází v centru města v komplexu objektu Denisovo nábřeží (sousedíme s EUC poliklinikou), vchod C, zvýšené přízemí. V sousedství je možné využít bezplatné parkování.

Berounská ordinace je od roku 2010 v objektu Poligonis v centru tohoto krásného středočeského města.

Kromě komplexní ambulantní diagnostiky a léčby běžných ORL nemocí se věnujeme i hraničním oblastem jako je vyšetření závrativých stavů, spánková medicína a léčba chrápání/monitorace spánku, endoskopické vyšetření úzkopásmovým zdrojem světla a videokymograficky, ultrazvukové vyšetření, vyšetření nosní průchodnosti rinomanometricky,  a další.

Tato vyšetření provádíme dlouhodobě, byli jsme jedni z prvních, kteří je zaváděli do klinické praxe nejenom v Plzni, ale i v České republice. Vycházíme nejenom z dlouholetých zkušenosti, ale i aktuálních trendů a možností moderní ambulantní otorinolaryngologie, abychom dokázali optimálně vyšetřit a léčit vás, naše pacienty. Jsme i letory odborných kurzů pořádaných odbornou společností a IPVZ, např. v oblasti sonografie hlavy a krku a d.

Uvedená špičková vyšetření provádíme bezplatně, za vyšetření nic nehradíte. Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Provádíme i některé hrazené výkony (nastřelování náušnic, ošetření laserem) a preventivní vyšetření pro pracovníky v riziku hluku a jiné. Po dohodě ošetřujeme i nepojištěné pacienty, kteří výkon hradí samostatně.

Věříme, že budete s vyšetřením a ošetřením v našich ordinacích v Plzni a Berouně spokojeni. Pokud ne, dejte nám to vědět. Budeme se společně s vámi snažit o to, aby se váš zdravotní problém vyřešil.

Bezplatné testování na COVID-19 antigenními testy – prodlouženo

Testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (neboli COVID-19) je zaměřeno na vyhledávání bezpříznakových jedinců v akutní fázi onemocnění. Blíže viz antigenni testovani

Vyšetření antigenními testy se provádí v současné době v rámci Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. Do testování jsou kromě odběrových center, jejichž seznam najdete najdete na odběrová místa COVID-19, zapojeni i někteří praktičtí lékaři a ambulantní specialisté, tedy i ORL lékaři (blíže viz zapojení ambulantních ORL specialistů).  Jsme zapojeni do inciativy www.lekaripomahajicesku.cz

Proto nabízíme přímo v naší ORL ordinaci v Plzni a Berouně preventivní dobrovolné plošné testování všech občanů ČR. Testování je prodlouženo i po 15. lednu až do odvolání.

Na testování se vždy dopředu telefonicky objednejte  :

ordinace Plzeň  377 237 235, 736 722 050

ordinace Beroun  311 624 525, 608 070 466

Antigenní testování není určeno pro pacienty s příznaky respirační infekce COVID-19, v tomto případě kontaktujte svého praktického lékaře, který Vás odešle k tzv. PCR-testu COVID-19 na jedno z odběrových míst

 

MUDr. Jan Kastner, Ph.D.

MUDr. Eva Kastnerová

Scroll to top